گوهرتراشی هنری برای تجلی سنگ ها!
کارآفرینی با گوهرتراشی

گوهرتراشی هنری برای تجلی سنگ ها!

گوهرتراشی هنری برای تجلی سنگ ها!

سنگ های قیمتی در استان خراسان جنوبی از تنوع زیادی برخوردار است به گونه ای که بافت در این استان در تمام کشور بی نظیر است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن گوهرتراشی هنری برای تجلی سنگ ها!
کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی
رونق تولید با تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

به ظاهر کم ارزش اند اما گوهری در دل دارند!

گوهرشناسان قدرش را می دانند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی