Read more about the article راه اندازی کسب و کار خانگی توسط جوان باغملکی
راه اندازی کسب و کار خانگی توسط جوان باغملکی

راه اندازی کسب و کار خانگی توسط جوان باغملکی

راه اندازی کسب و کار خانگی توسط جوان باغملکی!

آقای جانکی کارآفرین باغملکی با سرمایه ای اندک در چهاردیواری خانه خود کسب و کار و درآمدی برای خود ایجاد کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندنراه اندازی کسب و کار خانگی توسط جوان باغملکی
Read more about the article کسب و کار پر سود با سرمایه کم
محاسبه مقدار سود حاصله از پرورش بلدرچین

کسب و کار پر سود با سرمایه کم

کسب و کار پر سود با سرمایه کم!

محصولی که این روزها بازارش داغ است. گوشت و تخم بلدرچین که جای خود را بین مواد پروتئینی باز کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکسب و کار پر سود با سرمایه کم