کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین
کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین

کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین

کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین!

آقای خانه، دندان پزشک با 29 سال سابقه و خانم خانه، دبیر با 27 سال سابقه کار است.

این زوج میبدی با راه اندازی واحد دامداری پرورش دام سبک توانسته اند علاوه بر اشتغال برای چند جوان به عنوان دامدار نمونه در سطح استان شناخته و نامزد دامدار نمونه کشوری شوند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین
ایده پرورش بز آلپاین
کسب و کار پرورش و تکثیر بز آلپاین

ایده پرورش بز آلپاین

پرورش بز آلپاین

رشته کوه های آلپ فرانسه نه تنها خواستگاه ورزش های زمستانی است بلکه خواستگاه بزهای کوهی است که این روزها در مازندران پرورش داده می شود!

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده پرورش بز آلپاین