کارآفرینی با روش جدید کشت زعفران در خانه
کارآفرینی با روش جدید کشت زعفران در خانه

کارآفرینی با روش جدید کشت زعفران در خانه

چند روزی است مشغول برداشت گل های زعفران هستند!

از تیر ماه شروع به کشت زعفران کرده اند و بعد از ۵ ماه ثمره کار خود را که همان گل های زعفران است برداشت می کنند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با روش جدید کشت زعفران در خانه