کارآفرینی با پرورش قارچ کامبوجا

کارآفرینی او با پرورش قارچ کامبوجا شروع شد.  کاهش وزن در سنین بالا او را با کامبوجا آشنا کرد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با پرورش قارچ کامبوجا