کارآفرینی با سرمایه کم
کارآفرینی با سرمایه کم

کارآفرینی با سرمایه کم

کارآفرینی با سرمایه کم!

در حال  بیکاری به معضل اصلی جوانان و خانواده ها و چالش اصلی جامعه تبدیل شده است اما ایجاد مشاغل خانگی می تواند به عنوان راهکاری موثر بای کاهش بیکاری و حتی توسعه اقتصادی جامعه منجر شود.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با سرمایه کم
خوداشتغالی زوج جوان در منزل با سرمایه کم
کارآفرینی زوج جوان در منزل با سرمایه کم

خوداشتغالی زوج جوان در منزل با سرمایه کم

خوداشتغالی زوج جوان در منزل با سرمایه کم

مریم و محسن زوج جوانی هستند که 3 سالی از زمان ازدواجشان می گذرد و به تازگی کارشناسی ارشد خود را به پایان رسانده اند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن خوداشتغالی زوج جوان در منزل با سرمایه کم