۵ بازدارنده کسب‌ و کار خانوادگی

کسب‌ و کار خانوادگی

نیروی بازدارنده کسب و کارهای خانوادگی در ایران چیست؟

ارزیابی‌های پژوهشی نشان می‌دهد چالش‌ها و نیروهای بازدارنده رونق کسب و کار خانوادگی به پنج دسته  تقسیم می‌شوند:

  • چالش‌های محیط کلان کسب و کار
  • چالش‌های مدیریتی
  • چالش‌های توسعه لیدر
  • چالش‌های مالکیتی
  • چالش خانوادگی

(بیشتر…)

ادامه خواندن۵ بازدارنده کسب‌ و کار خانوادگی