پرورش عقرب ایده کسب و کار جدید

زهر عقرب گران بها ترین مایع در جهان است. هر گرم زهر عقرب خشک (فرآوری شده) حداقل 90 میلیون تومان در ایران بفروش می رسد .  قیمت جهانی زهر عقرب به مراتب بالاتر از این مبلغ می باشد.  پرورش و زهرگیری از عقرب به عنوان ایده کسب و کار جدید در چند ساله اخیر در ایران بسیار مورد توجه است.  پرورش و زهرگیری عقرب بسیار سود آور است. حتی افراد غیر آموزش دیده به صورت غیر مجاز اقدام به پرورش عقرب به صورت خانگی می کنند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن پرورش عقرب ایده کسب و کار جدید