ایده پرورش قناری در خانه

ایده پرورش قناری و  پرندگان زینتی یکی از ظرفیت های خوب اشتغال زایی و صادرات می باشد که می تواند نقش موثری در دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنایده پرورش قناری در خانه