تولید ورمی کمپوست کسب و کار با سرمایه کم

ورمی کمپوست کسب و کار با سرمایه کم

کرم ورمی  با تولید کمپوست به کمک کرم خاکی روشی است که می توان به وسیله آن ضمن از بین بردن میکروارگانیزم های پاتوژن، زباله، فضولات دامی و لجن فاضلاب را به کود مناسب برای کشاورزی تبدیل کرد .

همچنین با استفاده از ورمی کمپوست می توان از آلودگی محصولات کشاورزی به پاتوژن ها و انگل ها جلوگیری نمود.

(بیشتر…)

ادامه خواندن تولید ورمی کمپوست کسب و کار با سرمایه کم