Read more about the article کارآفرینی با تولید علوفه هیدروپونیک
آموزش تولید علوفه هیدروپونیک

کارآفرینی با تولید علوفه هیدروپونیک

دامداری با علوفه شروع می شود و اگر علوفه نباشد دامداری معنایی ندارد!

گاو شیرده روزانه به بیش از ۵۰ کیلو گرم علوفه نیاز دارد.

بیش از ۷۰ درصد هزینه دامداری را علوفه و خوراک تشکیل می دهد

مشکلات ریز و درشت تامین علوفه را تقریبا همه دامدارها دارند بجز کارآفرین داستان ما!

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با تولید علوفه هیدروپونیک