از خانه داری تا کارخانه داری با تولید تراکلود
خانم یوسفی از خانه داری تا کارخانه داری

از خانه داری تا کارخانه داری با تولید تراکلود

از خانه داری تا کارخانه داری با تولید تراکلود

خانم یوسفی ساکن شهر حاجی آباد شهرستان زرین دشت به خانه داری بسنده نکرده و حالا کارخانه دار است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن از خانه داری تا کارخانه داری با تولید تراکلود