کارآفرینی با پرورش و تکثیر طوطی
تنها مرکز پرورش و تکثیر طوطی

کارآفرینی با پرورش و تکثیر طوطی

کارآفرینی با پرورش و تکثیر طوطی

داستان طوطی و بازرگان را خیلی ها یادشونه!

داستانی که الان به واقعیت پیوسته اما با کمی تفاوت!

روایت جوانی که شغل خود را در میان پرندگان و طوطی سانان یافت!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با پرورش و تکثیر طوطی