Read more about the article اشتغالزایی با راه اندازی مجتمع گاوداری
رضاییان کارآفرین در حوزه تولید گوشت و شیر

اشتغالزایی با راه اندازی مجتمع گاوداری

اشتغالزایی با راه اندازی مجتمع گاوداری و تولید علوفه هیدروپونیک!

امروز به سراغ یکی از کارآفرینان شهرستان بدره رفته ایم .

این جوان کارآفرین با تاسیس مجتمع گاوداری توانسته برای تعدادی از جوانان تحصیلکرده این شهرستان شغل ایجاد کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندناشتغالزایی با راه اندازی مجتمع گاوداری