کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات
کارآفرینی با گوهر تراشی

کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات

کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات!

امروز با گزارشی از مهدیه دربندی کار آفرین در زمینه گوهر تراشی و تولید زیورآلات در خدمت شما هستیم.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات
کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی
رونق تولید با تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

به ظاهر کم ارزش اند اما گوهری در دل دارند!

گوهرشناسان قدرش را می دانند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی
کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه گوهر تراشی
کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه تراش سنگ های زینتی

کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه گوهر تراشی

گوهر تراشی هنر تراش سنگ های معدنی و تبدیل آن ها به زیور آلاته که حالا آقای علیمرادی این هنر را آموزش میده!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه گوهر تراشی