Read more about the article کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات
کارآفرینی با گوهر تراشی

کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات

کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات!

امروز با گزارشی از مهدیه دربندی کار آفرین در زمینه گوهر تراشی و تولید زیورآلات در خدمت شما هستیم.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات
Read more about the article کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی
رونق تولید با تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

به ظاهر کم ارزش اند اما گوهری در دل دارند!

گوهرشناسان قدرش را می دانند!

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی
Read more about the article کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه گوهر تراشی
کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه تراش سنگ های زینتی

کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه گوهر تراشی

گوهر تراشی هنر تراش سنگ های معدنی و تبدیل آن ها به زیور آلاته که حالا آقای علیمرادی این هنر را آموزش میده!

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه گوهر تراشی