Read more about the article ایده فراوری بادام زمینی!
ایده فراوری بادام زمینی!

ایده فراوری بادام زمینی!

ایده فراوری بادام زمینی!

بادام زمینی جزو دانه های روغنی بسیار مغذی محسوب می شود.

آستانه اشرفیه قطب تولید بادام زمینی در ایران است با این وجود در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی در این حوزه هیچ کاری انجام نشده است.

ایده فراوری بادام زمینی می تواند مورد توجه سرمایه گذاران و کارآفرینان قرار گیرد!

(بیشتر…)

ادامه خواندنایده فراوری بادام زمینی!