کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری
کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری

کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری

کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری!

وقتی کار و تلاش سن و سال نمی شناسد!

بانوی 70 ساله ای که تصمیم می گیرد تولیدی داشته باشد….

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری
فوت و فن تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا
فوت و فن پرورش ماهی قزل آلا

فوت و فن تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا

فوت و فن تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا

در این پست در مورد اصول پرورش ماهی قزل آلا صحبت می شود.

رعایت برخی نکته های بیان شد در این پست می تواند برای پرورش دهندگان ماهی قزل آلا مفید باشد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن فوت و فن تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا