هوش مالی و خلاقیت

هوش مالی و خلاقیت: یکی از رازهای موفقیت در کسب و کار و سرمایه گذاری، داشتن خلاقیت است. با تقویت هوش مالی ایده های خلاقانه در کسب و کار و سرمایه گذاری، به سراغ ما می آیند…