دسته: کارآفرینان

کارآفرینی با پرورش جلبک 0

کارآفرینی با پرورش جلبک

جلبک گیاهی با خواص فراوان جلبک جزو رستنی هایی است که فاقد ریشه،برگ و ساقه است و برای رشد خودش نیاز به مواد معدنی، نور خورشید، دمای مناسب و دی اکسیدکربن دارد.