کارآفرینان

0

پرورش کاکائو ایده جدید کسب و کار

خودکفایی در همه عرصه ها به ویژه محصولات کشاورزی ضامن رونق تولید است!!! به همین منظور تلاش مضاعف لازمه تا ارز واردات محصولاتی که خودمان قادر به تولید آن هستیم جلوگیری شود. گام نخست در شهرستان رباط کریم و کشت نهال کاکائو برای اولین بار! مدیر پروژه کشت کاکائو: فکر...