آموزش رایگان شیمی کسب و کار

آموزش رایگان شیمی کسب و کار!

در این پست, آموزش های شیمی عمومی و همچنین آموزش های کاربردی قابل استفاده در صنایع شیمیایی و شیمی کسب و کار به رایگان خدمت هموطنان گرامی ارایه می شود!

آموزش های مندرج در این پست بخش آموزش مقدماتی مجموعه پکیج های اموزشی شیمی کسب و کار است که در آینده نزدیک در آکادمی کسب و کار تک ایده عرضه خواهد شد!

شیمی علم مطالعه مواد و برهمکنش های آن با انرژی است!

در واقع گستره فعالیت شیمیدانان به قدری وسیع است که هیچ تعریف جامعی برای محدوده مطالعاتی شیمیدانان نمی توان ارایه داد!

هر چیزی که شما در دنیا میبینید, لمس میکنید یا احساس می کنید ماده است در نتیجه در حوزه مطالعاتی شیمی جای میگیرد!

با توجه به این که برای فعالیت در حوزه های صنعتی مرتبط با شیمی و صنایع شیمیایی نیاز به داشتن حداقل اطلاعات شیمی عمومی داریم, در این دوره آموزشی شیمی کسب و کار, مطالب عمومی شیمی به رایگان ارایه خواهد شد!

در واقع این دوره آموزشی پیش نیاز پکیج های آموزشی فراوری مواد شیمیایی و شیمی صنایع شیمیایی خواهد بود که در آینده از طریق آکادمی کسب و کار تک ایده ارایه خواهد شد!

منبع اصلی برای تدریس این آموزش: کتاب شیمی, اصول و عمل اثر سه تن از متخصصان شیمی به نام های Daniel L. Reger , Scott R. Goode و David W. Ball    است.

 

شیمی, اصول و عمل
شیمی, اصول و عمل

 

مخاطبین هدف دوره آموزش شیمی کسب و کار

  • تمامی علاقه مندان به شیمی و کسب و کارهای مرتبط با شیمی
  • دانشجویان دوره کارشناسی شیمی
  • افرادی با کسب و کار ها و مشاغل مرتبط با شیمی مشغول فعالیت هستند

 

توجه : هر هفته, چهارشنبه شب ها, یک فصل از این آموزش در همین صفحه منتشر خواهد شد!

 

سر فصل های این دوره آموزشی:

فصل اول: مقدمه ای بر شیمی

Chapter 1: Introduction to Chemistry

مقدمه ای بر شیمی Chapter 1: Introduction to Chemistry
مقدمه ای بر شیمی Chapter 1: Introduction to Chemistry

زیر بخش های فصل اول:

۱.۱- ماهیت علم و شیمی

۱.۲- ماده

۱.۳- اندازه گیری ها و عدم قطعیت

۱.۴- اندازه گیری ها و واحد ها

مشاهده ویدیو:

 

فصل دوم: اتم ها, مولکلول ها و یون ها

Chapter 2: Atoms, Molecules, and Ions

فصل دوم شیمی عمومی: اتم ها, مولکلول ها و یون ها
فصل دوم شیمی عمومی: اتم ها, مولکلول ها و یون ها

زیر بخش های فصل دوم:

۲.۱ نظریه اتمی دالتون

۲.۲ ساختار و ترکیب شیمیایی اتمی

۲.۳ توصیف اتم ها و یون ها

۲.۴ جرم های اتمی

۲.۵ جدول تناوبی

۲.۶ مولکول ها و جرم های مولکلولی

۲.۷ ترکیبات یونی

۲.۸  نامگذاری شیمیایی

۲.۹ خواص فیزیکی ترکیبات مولکولی و یونی

 

مشاهده ویدیو:

 

فصل سوم: معادلات, مول و فرمول های شیمیایی

Chapter 3: Equations, the Mole, and Chemical Formulas

فصل ۴: واکنش های شیمیایی در محلول

Chapter 4: Chemical Reactions in Solution

فصل ۵:  ترموشیمی

Chapter 5: Thermochemistry

فصل ۶: حالت گازی

Chapter 6: The Gaseous State

فصل ۷: ساختار الکترونی

Chapter 7: Electronic Structure

فصل ۸: جدول دوره تناوب: ساختار و روندها

Chapter 8: The Periodic Table: Structure and Trends

فصل ۹: پیوندهای شیمیایی

Chapter 9: Chemical Bonds

فصل ۱۰: ساختار مولکولی و نظریه های پیوندی

Chapter 10: Molecular Structure and Bonding Theories

فصل ۱۱: مایعات و جامدات

Chapter 11: Liquids and Solids

فصل ۱۲: محلول ها

Chapter 12: Solutions

فصل ۱۳:  سینتیک شیمیایی

Chapter 13: Chemical Kinetics

فصل ۱۴: تعادل شیمیایی

Chapter 14: Chemical Equilibrium

فصل ۱۵: محلول های اسید ها و بازها

Chapter 15: Solutions of Acids and Bases

فصل ۱۶: واکنش های بین اسید ها و بازها

Chapter 16: Reactions between Acids and Bases

فصل ۱۷: ترمودینامیک شیمیایی

Chapter 17: Chemical Thermodynamics

فصل ۱۸: الکتروشیمی

Chapter 18: Electrochemistry

فصل ۱۹: فلزات واسطه, شیمی کوئوردیناسیونی

Chapter 19: Transition Metals, Coordination Chemistry, and Metallurgy

فصل ۲۰: شیمی هیدروژن

Chapter 20: Chemistry of Hydrogen, Elementsin Groups 3A through 6A and the Noble Gases

فصل ۲۱: شیمی هسته ای

Chapter 21:Nuclear Chemistry

فصل ۲۲: شیمی آلی و بیوشیمی

Chapter 22:Organic Chemistry and Biochemistry

حسن بسطامی

حسن علاقه مند به کسب و کارهای زودبازده، مشاغل خانگی و کسب و کارهای اینترنتی است. در این سایت ایده های جدید کسب و کار و همچنین تجربه یک دهه فعالیت خود در زمینه های مختلف کسب و کارهای اینترنتی را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید