چگونه صابون پایه گلیسیرین بسازیم

فهرست مطالب صابون پایه گلیسیرینساخت صابون برای بعضی ها ترسناک است بویژه اگر نیاز به مدیریت قلیا داشته باشد اما کار با صابون گلیسرین که تنها نیاز به ذوب و…

ادامه خواندن چگونه صابون پایه گلیسیرین بسازیم

درآمد زایی با گل نرگس

درآمد زایی با گل نرگس! به 120 کیلومتری جنوب غربی شیراز سفر کردیم جایی که بزرگترین نرگس زار دیم کشور در آنجا قرار دارد. در یکی از ایستگاه های ذخیره…

ادامه خواندن درآمد زایی با گل نرگس

کارآفرینی بانوی روستایی با تولید داروهای گیاهی

کارآفرینی بانوی روستایی با تولید داروهای گیاهی! ایران از لحاظ دارا بودن تنوع گیاهان دارویی در دنیا جایگاه ممتازی دارد. بخشی از گیاهان دارویی بومی ایران هستند و در هیچ…

ادامه خواندن کارآفرینی بانوی روستایی با تولید داروهای گیاهی