کارآفرینی هنرمند کارآفرین با راه اندازی کارگاه تولید عروسک

تولید عروسک! کارآفرینی هنرمند کارآفرین با راه اندازی کارگاه ساخت عروسک کارگاهی کوچک با اراده هایی بزرگ جایی که چرخ های خاطره انگیز قدیمی همراه با چرخ های امروزی زیر…

ادامه خواندن کارآفرینی هنرمند کارآفرین با راه اندازی کارگاه تولید عروسک

کسب و کار پیکر تراشی روی چوب

پیکر تراشی روی چوب یکی از هنرهای بسیار جذاب و تولیدات آن بسیار چشم نواز است.امروز یکی از جوانان با استعداد در این حوزه را معرفی می کنیم که توانسته…

ادامه خواندن کسب و کار پیکر تراشی روی چوب

کارآفرینی با آموزش قلم زنی

کارآفرینی با آموزش قلم زنی! در ادامه معرفی کارآفرینان موفق در حوزه کسب و کارهای خانگی و زودبازده به سراغ یکی دیگر از بانوان کارآفرین ایران زمین رفته ایم.هنر بانوی…

ادامه خواندن کارآفرینی با آموزش قلم زنی

کسب و کار خانگی با کرم ورمی کمپوست

کسب و کار خانگی با کرم ورمی کمپوست! امروز به سراغ بانوی کارآفرین روستایی رفته ایم! این بانوی کارآفرین توانسته با کرم ورمی کمپوست برای خود و بسیاری از بانوان…

ادامه خواندن کسب و کار خانگی با کرم ورمی کمپوست

کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه

کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه! امروز به سراغ یکی از کارآفرینان در حوزه تراش سنگ فیروزه و فیروزه کوبی روی ظروف رفته ایم. وحید خادمی، کارآفرین در حوزه سنگ…

ادامه خواندن کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه