کارآفرین نمونه کشور

رضا سواری مرغ فروشی که بزرگ ترین تولید کننده مرغ و تخم مرغ و جوجه شد 0

شروع کسب و کار با دستان خالی

رضا سواری کارآفرینی که کسب و کار خود را با دستان خالی شروع کرد کسی واقعا فکر نمی‌کرد که تولد یک جوجه و دو هزار تومان سرمایه و یک موتور سیکلت بتواند روزی سرنوشت یک منطقه محروم را تغییر دهد. رضا سواری که در سال 61 با دو هزار تومان...