کارآفرینان

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه آلوئه ورا 0

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه آلوئه ورا

گیاه آلوئه ورا معروف به گیاه جاودانگی یک از گیاهان خوراکی و دارویی ارزشمند است. گیاه آلوئه ورا به دلیل داشتن خواص دارویی کاشت آن در لرستان رونق پیدا کرده است.

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده 0

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده سرزمین نخبگان نویسنده و کارگردان: فاطمه سادات محمد پور شرایط سخت همچون کوهی سوزان سرشت خام انسان را همچون فولاد آبدیده می کند. قهرمان این قسمت با ثروت افسانه ای خود شاهد زنده ایست بر این مدعا. شخص خودساخته ای که نه با پشتوانه...